Posted by: irishhungercomm | May 10, 2014

Minister Deenihan asks Sporting Organisations to take part in a minute’s silence in remembrance of the Great Famine

From: Press Office DAHG 
Date: 9 May 2014 
Subject: PR: Minister Deenihan asks Sporting Organisations to take part in a minute’s silence in remembrance of the Great Famine / Iarrann an tAire Deenihan ar Eagraíochtaí Spóirt páirt a ghlacadh i nóiméad ciúnais i gcuimhne an Ghorta Mhóir

Press release

Minister Deenihan asks Sporting Organisations to take part in
a minute’s silence in remembrance of those who suffered loss during the Great Famine

Today (09th May 2014), Jimmy Deenihan T.D., Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht and Chair of the National Famine Commemoration Committee has asked national sporting organisations to hold a minute of silent reflection at public events across the country on Sunday 11th May 2014.   This gesture will be a mark of respect and acknowledgement for those that died or suffered loss in the Great Irish Famine.

Minister Deenihan said:
“I would like to sincerely thank all the sporting organisations planning to take part in a minute of silent reflection on Sunday May 11th.   This will coincide with the National Famine Commemoration which is taking place in Strokestown Park House, Co Roscommon.    The silent reflection is always a poignant tribute to those who perished during the great Irish famine and also a sign of our remembrance for those who currently suffer from hunger throughout the world.  Ireland has a strong commitment to providing humanitarian aid for countries currently experiencing hunger crisis and this reinforces our understanding and empathy for current situations worldwide. Ireland is historically intertwined with sport and our culture is embedded in team morale,    therefore I believe sporting organisations holding a minute of silent reflection at an event shows our respect and acknowledgement of the hardship people endured and currently suffer worldwide.”

The National Famine Commemoration 2014 will take place in Strokestown, Co. Roscommon on 11th May 2014 and An Taoiseach, Enda Kenny T.D. will lead the official representation.  The International Famine Commemoration will take place in New Orleans between 7-9th November 2014 and Minister Deenihan will lead the official representation.

A full ten-day programme of events leading up to the National Famine Commemoration began in Strokestown on Friday 2nd May 2014.  This includes a series of lectures, walks, tours, re-enactments, theatre, poetry, music, exhibitions and local commemoration ceremonies.  There will be no cover charge for any of the events and the Irish Famine Museum in Strokestown Park House will remain open throughout the week with a rare display of famine documents.

Wreath laying ceremonies will take place today throughout the county at famine sites and a traditional Irish wake will be held.

Further information regarding the local programme of events and the National Famine Commemoration 2014 can be found on the following websites:

http://www.ahg.gov.ie/en/NationalFamineCommemoration2014/
http://www.strokestownpark.ie
http://www.roscommoncoco.ie/en/
http://roscommon.ie/

Media queries:
Press and Information Office
Tel: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3838 / 3848 (direct)
E-Mail: press.office@ahg.gov.ie
Web site: http://www.ahg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

*******************************

Preasráiteas

Iarrann an tAire Deenihan ar Eagraíochtaí Spóirt páirt a ghlacadh
i nóiméad ciúnais i gcuimhne orthu siúd ar fad a d’fhulaing le linn an Ghorta Mhóir

Inniu (09ú Bealtaine 2014), d’iarr Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, ar eagraíochtaí náisiúnta spóirt nóiméad ciúnais a choimeád ag imeachtaí poiblí ar fud na tíre ar an Domhnach, 11ú Bealtaine 2014.   Beidh an comhartha ómóis seo ag tarlú i gcuimhne orthu siúd ar fad a d’éag agus a d’fhulaing le linn an Ghorta Mhóir.

Dúirt an tAire Deenihan:
“Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis na heagraíochtaí spóirt ar fad a bhfuil sé beartaithe acu nóimeád ciúnais a choimeád ar an Domhnach, 11 Bealtaine.   Tarlóidh sé sin ag an am céanna a mbeidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag tarlú i dTeach Pháirc Bhéal na mBuillí, Co. Ros Comáin.    Is comhartha tochtmhar ómóis a bhíonn sa nóiméad ciúnais i gcónaí ar son na ndaoine ar fad a d’éag le linn Ghorta Mór na hÉireann agus is comhartha é freisin go bhfuilimid ag cuimhneamh orthu siúd ar fad ar fud an domhain atá ag fulaingt de bharr ocras sa lá atá inniu ann.  Tá tiomantas láidir ag Éire do chabhair dhaonnúil a chur ar fáil do thíortha a bhfuil géarchéim ocrais iontu agus treisíonn sé sin ár dtuiscint agus ár mbá le cásanna reatha ar fud an domhain. Tá Éire fite fuaite go stairiúil le spórt agus tá ár gcultúr báite i spiorad na meithle.  Mar sin, creidim go léiríonn an nóiméad ciúnais a choimeádann eagraíochtaí spóirt an meas agus an tuiscint atá againn ar an gcruatan a d’fhulaing daoine agus atá daoine fós ag fulaingt ar fud an domhain.”

Beidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar siúl i mBéal na mBuillí, Co. Ros Comáin, ar an 11ú Bealtaine 2014 agus is é an Taoiseach, Éanna Ó Coinnigh T.D., a bheidh i gceannas ar an ionadaíocht oifigiúil.  Beidh Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i New Orleans idir an 7-9ú Samhain 2014 agus beidh an tAire Deenihan i gceannas ar an ionadaíocht oifigiúil.

Cuireadh tús le clár iomlán deich lá d’imeachtaí roimh Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBéal an mBuillí ar an Aoine, an 2ú Bealtaine 2014.  Áiríonn sé seo sraith léachtaí, siúlóidí, turais, aithrisí, drámaíocht, filíocht, ceol, taispeántais agus searmanais áitiúla chuimhneacháin.  Beidh cead isteach saor in aisce ag na himeachtaí agus beidh Músaem Ghorta Mór na hÉireann i dTeach Pháirc Bhéal na mBuillí oscailte ar feadh na seachtaine agus beidh taispeántas ann de cháipéisí neamhchoitianta ó aimsir an ghorta.

Reáchtálfar searmanais fhleasc-leagain inniu ar fud an chontae ag suíomhanna gorta agus beidh tórramh traidisiúnta ar bun freisin.

Tá tuilleadh eolais faoin gclár imeachtaí áitiúil agus faoi Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar fáil ar na suíomhanna gréasáin seo a leanas:

http://www.ahg.gov.ie/ie/ComoradhNaisiuntaanGhortaMhoir2014/
http://www.strokestownpark.ie
http://www.roscommoncoco.ie/en/
http://roscommon.ie/

Fiosrúcháin ó na meáin:
An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807  3838 / 3848 (díreach)
Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie
Suíomh Gréasáin: http://www.ahg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: