Posted by: irishhungercomm | May 8, 2014

Minister Deenihan thanks schools holding a minute’s silence for the Great Famine

From: Press Office DAHG 
Date: 2014-05-08 10:00 GMT+01:00
Subject: PR: Minister Deenihan thanks schools holding a minute’s silence for the Great Famine/Gabhann an tAire Deenihan buíochas le scoileanna ar fud na tíre as nóiméad ciúnais a choimeád mar chomhartha ómóis dóibh siúd ar fad a d’fhulaing le linn an Ghorta Mhóir
 

Press release

Minister Deenihan thanks schools across the country holding a minute’s silence in tribute to those who suffered loss during the Great Famine

Today (8th May 2014), Jimmy Deenihan T.D., Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht and Chair of the National Famine Commemoration Committee thanked all the schools around the country who plan to hold one minute’s silent reflection tomorrow, Friday, 9th May 2014.  This will be carried out as a gesture of respect and acknowledgement of those who died or suffered loss in the Great Famine.

Students in all primary and secondary schools have been asked to pause for one minute at noon on Friday May 9th 2014 to reflect on the loss of the Great Famine and contemplate famine and hunger worldwide.

Minister Deenihan said: “Each year we have seen remarkable support from Schools for this initiative.  We are very grateful for their support and for their continued willingness to show respect and remembrance for all those who suffered during the famine.  The participation of our younger generations ensures our own history is remembered and it also raises awareness of current hunger issues around the world.  The devastation caused by the famine in Ireland has shaped our attitude to famine experienced in the world today and Ireland remains deeply committed to providing humanitarian relief to those in need”.

The 2014 National Famine Commemoration is being held on Sunday, 11th May in Strokestown, Co. Roscommon and members of the public are invited to attend the ceremony, which includes a formal state ceremony as well as a community element.  The International Commemoration of the Great Irish Famine will take place in New Orleans in November 2014.

A full ten-day programme of events leading up to the National Famine Commemoration began in Strokestown on Friday 2nd May 2014 and will continue until May 11th, culminating in the formal state ceremony.  This includes a series of lectures, musical pieces, walks, bus tours, theatre, music, exhibitions and local commemoration ceremonies, all of which are free of charge.

Further information regarding the local programme of events and the National Famine Commemoration 2014 can be found on the following websites:

http://www.ahg.gov.ie/en/NationalFamineCommemoration2014/

http://www.strokestownpark.ie

http://www.roscommoncoco.ie/en/

http://roscommon.ie/

ENDS

Media queries:

Press and Information Office

Tel: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3838 / 3848 (direct)

E-Mail: press.office@ahg.gov.ie

Web site: http://www.ahg.gov.ie

Twitter: @DeptAHG

***************************************

Preasráiteas

Gabhann an tAire Deenihan buíochas le scoileanna ar fud na tíre as nóiméad ciúnais a choimeád mar chomhartha ómóis dóibh siúd ar fad a d’fhulaing le linn an Ghorta Mhóir

Inniu (8ú Bealtaine 2014), ghabh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, buíochas leis na scoileanna ar fad ar fud na tíre a bhfuil sé beartaithe acu nóiméad ciúnais a choimeád amárach, Dé Aoine, 9ú Bealtaine 2014.  Déanfar é seo mar léiriú ómóis i gcuimhne orthu siúd ar fad a d’éag agus a d’fhulaing le linn an Ghorta Mhóir.

Tá iarrtha ar dhaltaí i ngach bunscoil agus meánscoil sos a ghlacadh ar feadh nóiméid ag meán lae ar an Aoine, 9ú Bealtaine 2014, chun machnamh a dhéanamh orthu siúd ar fad a cailleadh le linn an Ghorta Mhóir agus ar ghorta agus ocras ar fud an domhain.

Dúirt an tAire Deenihan: “Gach bliain faighimid tacaíocht iontach ó na scoileanna don tionscnamh seo.  Táimid fíorbhuíoch díobh agus as an toil leanúnach a léiríonn siad maidir le meas a thaispeáint orthu siúd ar fad a d’éag le linn an ghorta.  Cinntíonn rannpháirtíocht na nglúine óga go gcuimhneofar ar ár stair agus ardaíonn sé feasacht freisin maidir le fadhbanna ocrais atá ar fud an domhain sa lá atá inniu ann.  Níl aon amhras ach go raibh tionchar ag an nGorta Mór ar an meon atá againn in Éirinn ó thaobh gorta ar fud an domhain sa lá atá inniu ann agus tá Éire tiomanta d’fhóirithint dhaonnúil a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil sé ag teastáil uathu.”

Beidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar siúl ar an Domhnach, an 11ú Bealtaine, i mBéal na mBuillí, Contae Ros Comáin, agus tugtar cuireadh don phobal freastal ar an searmanas ina mbeidh searmas foirmiúil stáit agus gné phobail mar chuid de.  Beidh Cuimhneachán Idirnáisiúnta ar an nGorta Mór ar siúl i New Orleans i mí na Samhna 2014.

Cuireadh tús le clár imeachtaí deich lá, roimh Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir, i mBéal na mBuillí ar an Aoine, 2ú Bealtaine, agus leanfar leis go dtí an 11ú Bealtaine, nuair a chuirfear clabhsúr leis le searmanas cuimhneacháin oifigiúil stáit.  Áiríonn na himeachtaí sraith léachtaí, píosaí ceoil, siúlóidí, turais bus, drámaí, ceol, taispeántais agus searmanais áitiúla chuimhneacháin agus beidh na himeachtaí uile saor in aisce.

Tá tuilleadh eolais faoin gclár imeachtaí áitiúil agus faoi Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar fáil ar na suíomhanna gréasáin seo a leanas:

http://www.ahg.gov.ie/ie/ComoradhNaisiuntaanGhortaMhoir2014/

http://www.strokestownpark.ie

http://www.roscommoncoco.ie/en/

http://roscommon.ie/

CRÍOCH

Fiosrúcháin ó na meáin:

An Oifig Preasa agus Faisnéise

Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807  3838 / 3848 (díreach)

Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie

Suíomh Gréasáin: http://www.ahg.gov.ie

Twitter: @DeptAHG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: