Posted by: irishhungercomm | May 6, 2014

Minister Deenihan invites all people of Irish heritage worldwide to participate in a minute of silent reflection

From: Press Office DAHG
Date: 2 May 2014 13:00:12 IST

Subject: PR: Minister Deenihan invites all people of Irish heritage worldwide to participate in a minute of silent reflection to remember the victims of the Great Irish Famine / Tugann an tAire Deenihan cuireadh do gach duine de bhunadh na hÉireann ar fud an

Press Release

Minister Deenihan invites all people of Irish heritage worldwide to participate in a minute of silent reflection to remember the victims of the Great Irish Famine.

Today, 2 May, 2014, Jimmy Deenihan, T.D., Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht and Chair of the National Famine Commemoration Committee, invited all people of Irish heritage around the globe to join with the people of Ireland and observe a minute of silent reflection on Sunday, 11th May, as a gesture of respect for our ancestors who perished, suffered and emigrated during the Great Irish Famine.

Unquestionably, the failure of the potato crop during the 1840s was a transforming event in Ireland, which changed the demographic and cultural landscape forever.  It was inevitable that any major potato failure would trigger a human and economic crisis of catastrophic proportions and, indeed, there is nothing else in the history of the Irish people that can be likened to the Great Famine, either for its immediate impact, or its legacy of emigration, cultural loss and decline of the Irish language.

Minister Deenihan said:
“As Chair of the National Famine Commemoration Committee, I warmly welcome the tireless efforts of the many communities and organisations abroad to commemorate the victims of the Great Famine and to enlighten new generations about the terrible plight of the Irish people who suffered and perished or emigrated during this tragic period in our nation’s history.

I now call on you to join with the people of Ireland in observing a minute of silent reflection on Sunday, 11th May, in honour of all those who suffered loss of life, loss of home and loss of family during this time.  We also honour the extraordinary achievements of the Diaspora – all those whose instinct for survival and will to live brought them to new and distant places where their determination to survive in the most difficult of circumstances inspired them to leave their mark in the new societies in which they settled.

We must always strive to ensure that the devastating events of the famine are never forgotten and that the extraordinary contributions of those who emigrated and of their many descendents abroad are justly celebrated.  We have come such a long way since that desolate time, but it is important that we do not forget our past and the experiences that have shaped us as a people.  Today, we extend the same genuine compassion and generosity to those who are suffering from hunger, disease and poverty in the modern world.  This spirit of empathy has transcended the generations to become embedded in the Irish psyche – it defines us as a people.  This is the only way that we can truly honour the victims of the pas.”

The 2014 National Famine Commemoration is taking place on Sunday, 11th May in Strokestown Park House, County Roscommon, with an overseas commemoration also planned for New Orleans between 7th and 9th November of this year.  Minister Deenihan has already invited over 4,000 schools nationwide to observe a minute of silent reflection at noon on Friday, 9th May as a gesture of respect for those who died or suffered loss during the famine.  He has also invited cultural and sporting organisations in Ireland to observe a minute’s silence at public events taking place on Sunday, 11th May in honour of the famine victims.  This minute of silent reflection in schools and at public and sporting events, large and small, will inspire people of all ages to reflect on this tragic period in our nation’s history.

Ends
Media queries:
Press and Information Office
Tel: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3838 / 3848 (direct)
E-Mail: press.office@ahg.gov.ie
Web site: http://www.ahg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

*************************************

Preasráiteas

Tugann an tAire Deenihan cuireadh do gach duine de bhunadh na hÉireann ar fud an domhain páirt a ghlacadh i nóiméad ciúin mhachnaimh chun íospartaigh an Ghorta Mhóir a thabhairt chun cuimhne.

Inniu, 2 Bealtaine 2014, thug Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach ar Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, cuireadh do gach duine de bhunadh na hÉireann ar fud an domhain páirt a ghlacadh i dteannta mhuintir na hÉireann i nóiméad ciúin mhachnaimh ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, mar chomhartha ómóis dá sinsear a cailleadh, a d’fhulaing nó a chuaigh ar imirce le linn Ghorta Mór na hÉireann.

Gan amhras, d’athraigh cúrsaí an tsaoil go huile agus go hiomlán in Éirinn nuair a theip go tubaisteach ar an mbarr prátaí le linn na 1840í.  Mar thoradh air sin, athraíodh tírdhreach déimeagrafach agus cultúrtha na tíre.  Ní raibh aon dul as ach go spreagfadh teip na bprátaí géarchéim ollmhór dhaonna agus eacnamaíoch agus, go deimhin, níor tharla rud ar bith i stair na hÉireann a bhí cosúil leis an nGorta Mór, ó thaobh an tionchar a bhí aige agus an oidhreacht imirce, an caillteanas cultúrtha agus meath na Gaeilge a bhí mar thoradh air.

Dúirt an tAire Deenihan:
“Mar Chathaoirleach ar Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, cuirim fáilte mhór roimh dhianiarrachtaí na bpobal agus na n-eagraíochtaí thar lear chun íospartaigh an Ghorta Mhóir a chomóradh agus chun na glúine nua a chur ar an eolas faoi chruachás mhuintir na hÉireann a d’fhulaing agus a d’éag nó a chuaigh ar imirce le linn na tréimhse tragóidí sin i stair na tíre seo.

Iarraim ort anois páirt a ghlacadh, i dteannta mhuintir na hÉireann, i nóiméad ciúin mhachnaimh ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, in onóir na ndaoine a cailleadh agus na ndaoine a chaill a mbailte agus a muintir le linn an ama sin.  Tugaimis ómós freisin don méid atá bainte amach ag an diaspóra – na daoine ar fad a mhair agus a chuaigh i bhfad i gcéin agus a d’fhág a lorg ar na sochaithe nua inar chuir siad fúthu.

Ní mór dúinn iarracht a dhéanamh i gcónaí gan dearmad a dhéanamh ar na himeachtaí tubaisteacha a tharla mar thoradh ar an nGorta agus ar na daoine sin a chuaigh ar imirce agus ar a sliocht atá ina gcónaí thar lear.  Táimid tagtha i bhfad ón am uafásach sin, ach tá sé tábhachtach nach ndéanfaimis dearmad ar an am atá imithe tharainn agus ar na himeachtaí a mhúnlaigh muid mar dhaoine.  Inniu, bímis tuisceanach agus gnaíúil le gach duine atá ag fulaingt de bharr ocrais, galair agus bochtaineachta ar fud an domhain sa lá atá inniu ann.  Tá spiorad na tuisceana tagtha anuas trí na glúine agus tá a lorg go domhain i meon na nÉireann – is é a shainíonn muid mar dhaoine.  Is é seo an t-aon bhealach ar féidir linn meas i ndáiríre a léiriú orthu siúd a d’fhulaing san am atá caite.”

Beidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar bun ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, i dTeach Pháirc Bhéal na mBuillí, Contae Ros Comáin, agus tá cuimhneachán thar sáile beartaithe do New Orleans idir an 7ú agus 9ú Samhain i mbliana.  Tá cuireadh tugtha cheana féin ag an Aire Deenihan do bhreis is 4,000 scoil ar fud na tíre chun nóiméad ciúin mhachnaimh a choinneáil ag meán lae ar an Aoine, 9ú Bealtaine, mar chomhartha ómóis dóibh siúd a d’fhulaing le linn an Ghorta.  Tá cuireadh tugtha aige freisin d’eagraíochtaí cultúrtha agus spóirt in Éirinn nóiméad ciúnais a choinneáil ag imeachtaí poiblí a bheidh ar bun ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, in ómós d’íospartaigh an Ghorta.  Spreagfaidh an nóiméad machnaimh i scoileanna agus ag imeachtaí poiblí agus spóirt, beag agus mór, daoine chun smaoineamh ar an tréimhse thragóideach sin i stair na tíre.

Críoch

Fiosrúcháin ó na meáin:
An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807  3838 / 3848 (díreach)
Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie
Suíomh Gréasáin: http://www.ahg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: