Posted by: irishhungercomm | March 21, 2010

2010 NATIONAL FAMINE MEMORIAL DAY

2010 NATIONAL FAMINE MEMORIAL DAY

TO BE HELD IN MURRISK, CO. MAYO

Éamon Ó Cuív, T.D., Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, today outlined the National Famine Commemoration Committee’s plans for the National Famine Memorial Day 2010.  The Committee has agreed the following for this year’s commemorations:

 • It is proposed that the national event will take place on 16 May 2010 in Murrisk, Co. Mayo;
 • The parallel international event will be held in New York;
 • That communities around the country should be encouraged to hold their own local events to commemorate the Great Famine; and
 • That all public and sporting events should observe a minute’s silence on the National Famine Memorial Day.

The failure of the potato crop during the 1840s was a transforming event in Ireland and no other event in our history can be likened to the Great Famine for either its immediate impact or legacy. The population of Ireland, which exceeded 8 million in the Census of 1841, was reduced by approximately 1.5 million through death and emigration. Indeed, the legacy of the famine includes a strong appreciation among Irish people of issues such as food security and a strong commitment to humanitarian aid and relief. It also resulted, through emigration, in the formation of many Diaspora communities – the Irish abroad.

The West of Ireland, and County Mayo in particular, was one of the worst affected areas during the Great Famine and against this background it has been agreed by the National Famine Commemoration Committee that the National Commemorative event in 2010 should be held in Murrisk, Co. Mayo, which is home to the National Famine Monument.

The National Famine Monument at Murrisk is situated close to the Croagh Patrick Visitor Centre and was unveiled by the then President of Ireland, Mary Robinson, in 1997. The sculpture by John Behan depicts a ‘Coffin Ship’ with skeletal bodies and commemorates the Great Famine of the 1840s and is the largest bronze sculpture in Ireland. A similar sculpture was unveiled in November 2000, outside the United Nations building in New York City, representing those immigrants who survived the journey to America. Minister Ó Cuív also announced today that the parallel international famine event will take place in New York during May in 2010.
Minister Ó Cuív said, “I am delighted that Murrisk, Co. Mayo is to be the location for the National Famine Commemoration ceremony in 2010, and I know that the event in Murrisk will be poignant and a fitting tribute to those that perished and suffered loss and desolation during the Great Hunger.  I look forward to discussions taking place between my Department and relevant stakeholders, such as Mayo County Council and Murrisk Development Association, over the coming weeks to make the necessary arrangements to hold the 2010 National Memorial Day in Murrisk.”

Minister Ó Cuív again expressed his gratitude to the members of the National Famine Commemoration Committee for their commitment in ensuring that the catastrophic events of the Great Famine are appropriately remembered and that the extraordinary contributions of those who emigrated, and of their many descendants abroad, are justly celebrated.

Issued by the Press & Information Office at the Dept. of Community, Rural & Gaeltacht Affairs

Tel/Teil: 01 647 3130 Fax/Facs: 01 667 0826   Layla de Cogan Chin 087 6842755

Email / Ríomhphost: eolas@pobail.ie Web/Gréasán: http://www.pobail.ie

LÁ NÁISIÚNTA CUIMHNEACHÁIN AN GHORTA MHÓIR 2010

LE REÁCHTÁIL I MURAISC, CO. MHAIGH EO

Inniu, rinne Éamon Ó Cuív T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, cur síos ar na pleananna atá ag Coiste Náisiúnta Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir do Lá Náisiúnta Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir 2010.  Tá an méid seo a leanas aontaithe ag an gCoiste do chomóradh na bliana seo:

 • Táthar ag moladh go reáchtálfar an ócáid náisiúnta ar an 16 Bealtaine 2010 i Muraisc, Co. Mhaigh Eo;
 • Reáchtálfar an ócáid chomhuaineach náisiúnta i Nua Eabhrac;
 • Spreagfar pobail ar fud na tíre chun a gcuid ócáidí áitiúla féin a reáchtáil chun comóradh a dhéanamh ar an nGorta Mór; agus
 • Ba chóir do gach imeacht poiblí agus spóirt noiméad ciúnais a chur san áireamh ar Lá Náisiúnta Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir.

D’athraigh teip an bhairr fataí le linn na n1840dí saol na hÉireann go deo agus níl aon ócáid eile i stair na tíre ar féidir a chur i gcomparáid leis an nGorta Mór ó thaobh an tionchar láithreach a bhí aige agus an oidhreacht a d’fhág sé ina dhiaidh.  Laghdaíodh daonra na hÉireann, a bhí os cionn 8 milliún i nDaonáireamh 1841, tuairim is 1.5 milliún trí bhás agus imirce.  Go deimhin, fágann oidhreacht an Ghorta go bhfuil meas mór ag muintir na hÉireann ar chinnteacht bhia agus ceangal láidir againn le cabhair agus le faoiseamh daonnúil.  Fágann sé freisin go bhfuil ionadaíocht láidir Éireannach thar lear i measc na náisiún a cruthaíodh trí imirce.

Bhí Iarthar na hÉireann, go háirithe Contae Mhaigh Eo, ar cheann de na ceantair ba mheasa a buaileadh le linn an Ghorta Mhóir agus is mar gheall ar sin a d’aontaigh Coiste Náisiúnta Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir go reáchtálfaí an ócáid Náisiúnta Chuimhneacháin i Muraisc, Co. Mhaigh Eo, áit a bhfuil Séadchomhartha Náisiúnta an Ghorta Mhóir.

Tá Séadchomhartha Náisiúnta an Ghorta Mhóir lonnaithe gar d’Ionad Cuairteoirí Chruach Phádraig agus nocht Uachtarán na hÉireann ag an am, Máire Mhic Róibín, an séadchomhartha i 1997.  Léiríonn an dealbhóireacht le John Behan ‘Long Báis’ le cnámharlaigh agus déanann sí comóradh ar Ghorta Mór na n1840dí; is í an dealbhóireacht chré-umha is mó in Éirinn í.   Nochtadh dealbhóireacht cosúil léi taobh amuigh d’fhoirgneamh na Náisiún Aontaithe i gCathair Nua Eabhrac a léiríonn na himircigh sin ar éirigh leo teacht slán as an turas go Meiriceá.  D’fhógair an tAire Ó Cuív freisin inniu go reáchtálfar ócáid idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir i Nua Eabhrac ag an am céanna leis an ócáid anseo i mí na Bealtaine 2010.

Dúirt an tAire Ó Cuív: “Tá mé thar a bheith sásta gur i Muraisc, Co. Mhaigh Eo, a bheidh searmanas Chomóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir in 2010 agus tá’s agam go mbeidh an ócáid i Muraisc truamhéalach agus go dtabharfaidh sí an ómós oiriúnach dóibh siúd a bhásaigh agus a d’fhulaing caillteanas le linn an Ghorta Mór.  Tá mé ag súil leis na comhráite a tharlóidh idir mo Roinnse agus na páirtithe leasmhara, cosúil le Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Cumann Forbartha Mhuraisce, sna seachtainí atá amach romhainn chun na socruithe cuí a chur in áit chun an Lá Náisiúnta Cuimhneacháin a reáchtáil i Muraisc in 2010.”.
Ghabh an tAire Ó Cuív buíochas arís le baill Choiste Náisiúnta Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir as a chinntiú go gcuimhnítear go cuí ar imeachtaí tubaisteacha an Ghorta Mhóir agus go ndéantar ceiliúradh mar is ceart ar na gníomhartha suntasacha atá déanta acu siúd a chuaigh ar imirce agus a sliocht thar lear.

Eisithe ag Oifig Preasa & Eolais na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.

Tel/Teil: 01 647 3130 Fax/Facs: 01 667 0826 Layla de Cogan Chin 0876842755

Email / Ríomhphost: eolas@pobail.ie Web/Gréasán: http://www.pobail.ie


Responses

 1. A chairde i Contae Muigeo,
  We plan to include the following statement on the Ireland Canada Monument website and just wanted to make sure it is ok with the Irish Hunger committee.

  Best Regards

  Brendan

  May 16th 2010 One Minutes Silence
  Ireland will remember the victims of An t-Ocras Mór, The Great Hunger on Memorial Day Sunday, May 16th 2010.

  Ceremonies will be held in Murrisk, County Mayo, Ireland and in New York City.

  When complete The Ireland Canada Monument proposed for Western Canada will recognize the many Irish Canadians who have contributed so much to the success of Canada since before Confederation in 1867. The Monument will also remember the many Irish who made it to Canada during 1845-48 but never had the opportunity to contribute.

  Please stand for a minutes silence at 12.00 pm to remember those that died during 1845-48.

 2. […] The Great Hunger Site at Murrisk, County Mayo, Ireland. […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: